คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
ขอขอบคุณ Dicdd.com Dictionary online ที่เอื้อเฟื้อ SourceCode
T-cell T-detox T-skin
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ผลการค้นหา คีย์เวิร์ด คำว่า dic
No. Keyword จำนวน
1 dictionary 6198
2 dic 2406
3 dict 1299
4 dictionary online 717
5 dictionary english-thai 352
6 longdo dict 311
7 longdo dictionary 307
8 program dictionary 271
9 dictionnary 245
10 thaisoftware dictionary 234
11 longdo dic 220
12 talking dict 213
13 english thai dictionary 203
14 dict longdo 197
15 thai dictionary 185
16 english-thai dictionary 182
17 dictionary english thai 165
18 โปรแกรม dictionary 161
19 dic online 160
20 download dictionary 158
21 dictionary ไทย-อังกฤษ 135
22 cyberdict 133
23 dictionary thai-english 131
24 dictionary thai english 125
25 dictionary อังกฤษ-ไทย 112
26 dictionary download 107
27 thai english dictionary 103
28 dictionary thai 99
29 online dictionary 98
30 dictionaly 95
31 dict.longdo 93
32 โปรแกรมdictionary 92
33 dictionery 88
34 dict online 84
35 dictionary thai-eng 82
36 cyber dict 82
37 dictionary ไทย 76
38 thai-english dictionary 75
39 talking dic 73
40 thai dic 73
41 dictionary longdo 72
42 japanese dictionary 66
43 dictionary ไทย อังกฤษ 64
44 siamdic 62
45 dic longdo 61
46 dictionary eng-thai 58
47 dictionary อังกฤษ ไทย 55
48 easy dict 54
49 thai software dictionary 53
50 dictionary english - thai 49
ผลการค้นหา คีย์เวิร์ด คำว่า พจนานุกรม
No. Keyword จำนวน
1 พจนานุกรม 5625
2 พจนานุกรมไทย 1823
3 พจนานุกรมไทย-อังกฤษ 815
4 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย 709
5 พจนานุกรมภาษาไทย 364
6 พจนานุกรมไทย-ไทย 325
7 พจนานุกรมอังกฤษ 323
8 พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย 239
9 พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 232
10 พจนานุกรมชื่อ 187
11 พจนานุกรมอังกฤษไทย 161
12 พจนานุกรมไทยอังกฤษ 157
13 พจนานุกรมไทย อังกฤษ 138
14 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 125
15 พจนานุกรม ไทย อังกฤษ 124
16 พจนานุกรม อังกฤษ ไทย 109
17 พจนานุกรมออนไลน์ 100
18 พจนานุกรมอังกฤษ ไทย 100
19 พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 81
20 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 80
21 พจนานุกรม ไทย-ไทย 74
22 พจนานุกรม อังกฤษ 69
23 โปรแกรมพจนานุกรม 64
24 พจนานุกรม ไทย 53
25 พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย 47
26 พจนานุกรมไทย - อังกฤษ 35
27 พจนานุกรม ไทย - อังกฤษ 34
28 พจนานุกรม อังกฤษ - ไทย 31
29 พจนานุกรมราชาศัพท์ 30
30 พจนานุกรมพุทธศาสน์ 27
31 พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ 26
32 พจนานุกรม ออนไลน์ 25
33 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 25
34 พจนานุกรม ไทย ไทย 24
35 พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น 23
36 พจนานุกรมไทยแปลอังกฤษ 23
37 พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ 22
38 พจนานุกรมนักเรียน 21
39 พจนานุกรมญี่ปุ่น 20
40 พจนานุกรมพระพุทธศาสนา 20
41 โหลดพจนานุกรม 20
42 พจนานุกรมจีน 18
43 พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น 18
44 พจนานุกรม online 18
45 พจนานุกรมแพทย์ 18
46 พจนานุกรมตั้งชื่อ 17
47 โปรแกรมพจนานุกรมไทย 17
48 พจนานุกรม อังกฤษไทย 17
49 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย 16
50 การใช้พจนานุกรม 16
ผลการค้นหา คีย์เวิร์ด คำว่า แปล
No. Keyword จำนวน
1 โปรแกรมแปลภาษา 2173
2 แปลภาษา 1995
3 แปลคำศัพท์ 1285
4 แปลไทย 1271
5 แปล 1191
6 แปลไทยเป็นอังกฤษ 1001
7 โปรแกรมแปลไทย 999
8 แปลภาษาอังกฤษ 890
9 แปลศัพท์ 881
10 โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ 614
11 แปลอังกฤษเป็นไทย 558
12 โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ 550
13 แปลอังกฤษ-ไทย 527
14 แปลเพลง 515
15 โปรแกรมแปล 508
19 โปรแกรมแปลอังกฤษเป็นไทย 379
20 แปลอังกฤษ 338
21 แปลไทย-อังกฤษ 333
22 แปลประโยค 285
23 โปรแกรมแปลไทย-อังกฤษ 284
24 โปรแกรมแปลอังกฤษ 237
25 โปรแกรมแปลศัพท์ 209