คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   be in a jam
   be in abeyance
   be in accord with
   be in at
   be in at the death
   be in at the kill
   be in bad odour with
   be in bad with
   be in cahoots with
   be in charge of
   be in collision with
   be in collusion with
   be in deep water over
   be in evidence
   be in focus
   be in for
   be in for it
   be in for trouble
   be in force
   be in good odour with
   be in hand
   be in harmony with
   be in hot water
   be in keeping with
   be in league with
   be in line with
   be in luck
   be in on
   be in one's right mind
   be in order
   be in sight
   be in someone's bad books
   be in someone's black books
   be in someone's good grace
   be in someone's hands
   be in step
   be in the dark about
   be in the doghouse
   be in the forefront
   be in the mire
   be in the money
   be in the open
   be in the picture
   be in the play
   be in the public eye
   be in the right
   be in the running for
   be in the soup
   be in the way
   be in the wrong
   be in view
   be in with
   be in
   be inside
   be into

be in
be in [PHRV] เข้าที่
be in [PHRV] อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
Syn. go out
be in [PHRV] มาถึง
Syn. get in
Related. เข้ามาถึง
be in [PHRV] ได้รับ
Related. (ผล)ออกมา
be in [PHRV] ได้รับเลือกตั้ง
Syn. get in
be in [PHRV] กำลังเป็นที่นิยม
Syn. come in
Related. ทันสมัย
be in [PHRV] เผาไหม้
Syn. keep in
Related. ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้
be in [PHRV] เก็บเกี่ยว (พืชผล)
Syn. take in
be in [PHRV] ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)
Syn. get into; keep in; remain in; stay in; stop in
be in [PHRV] ทำงานเกี่ยวกับ
Syn. go into
Related. อยู่ในวงการ
be in [PHRV] มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข)
Related. เป็นจริง

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.