คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   dead as a doornail
   dead as dodo
   dead ahead
   dead and buried
   dead loss
   dead on one's or its feet
   dead set against
   dead to the world
   deaden with
   dead
   deadline
   deadliness
   deadlock
   deadly
   deadwood
   dead and gone
   dead cinch
   dead easy
   dead issue
   dead man
   dead marine
   dead on
   dead one
   dead soldier
   deadbeat
   dead-end kid
   deadpan
   dead cert

dead
dead [N] คนตาย (พหูพจน์)
Syn. dead people
Related. ผู้ตาย
dead [ADJ] เฉื่อยชา
Syn. inert; stagnant; stagnating; sluggish; static; inactive; dull
Related. เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน
dead [ADJ] ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
Syn. ended; extinguished; no longer felt
Related. แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง
dead [ADJ] ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา)
Syn. defunct; extinct; no longer in use; obsolete
Related. ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว
dead [ADJ] ซึ่งไม่มีผิดพลาด
Syn. accurate; sure
Related. ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ
dead [ADJ] ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง)
Related. ซึ่งไม่มีเสียงก้อง
dead [ADJ] ซึ่งไร้ความรู้สึก
Syn. deadened; unresponsive; insensitive; unsensible; unfeeling; numb
Related. ซึ่งไม่ตอบสนอง
dead [ADJ] ดับ (ไฟ)
Syn. drained; inactive; inoperative; not working; no longer functioning; no longer operating; no longer productive; out of operation
Related. ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น)
dead [ADJ] ตรง
Syn. exact; precise
dead [ADJ] ตายแล้ว
Syn. deceased; departed; deprived of life; devoid of life; gone; lifeless; no longer living
Related. ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ
dead [ADJ] แท้จริง
Syn. absolute; complete; thorough; total; utter; downright
Related. เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด
dead [ADJ] สงบเงียบ
Related. เงียบเชียบ, สงัด
dead [ADJ] สนิท (จอด)
Syn. complete
dead [ADJ] สูญพันธุ์
Syn. defunct; done for; extinct; vanished
Related. สาบสูญ, สูญสิ้น
dead [ADJ] เหน็ดเหนื่อย
Syn. exhausted; tired
Related. ซึ่งหมดแรง, เหนื่อยมาก, เมื่อยล้า
dead [ADJ] เหมือนตาย
Syn. resembling death; deathlike
Related. เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต
dead [ADJ] แห้งแล้ง
Syn. infertile; barren; unproductive
Related. เสื่อมสภาพ
dead [ADV] อย่างทันที
Syn. abruptly; suddenly
Related. อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด
dead [ADV] อย่างแน่นอน
Syn. absolutely; completely; entirely; exactly; extremely; perfectly; utterly
Related. อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.