คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   fly a kite
   fly about
   fly apart
   fly at
   fly away
   fly by
   fly from
   fly high
   fly in
   fly into
   fly off with
   fly off
   fly open
   fly out
   fly over
   fly past
   fly right
   fly to
   fly up
   fly-by-night
   flying visit
   fly
   flyback
   flyboat
   flyer
   flying
   flying saucer
   flyleaf
   flyover
   flypaper
   flysheet
   flyspeck
   flyway
   flyweight
   fly the coop
   fly trap
   flyboy

fly
fly [VI] บิน
Syn. take wing; hover; soar
Related. เหาะ, ลอย
fly [VI] เดินทางโดยเครื่องบิน
fly [VT] บังคับเครื่องบิน
Syn. pilot; operate
fly [VT] ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว
fly [VT] ขนส่งทางอากาศ
Related. ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ
fly [VI] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล)
Syn. pass; elaspe; glide
Related. ล่วง
fly [VT] หลบหนี
Syn. escape; get away
Related. หนี, เผ่น
fly [VI] พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
Syn. rush; dash; hurry
Related. ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น
fly [N] ผ้าใบปิดเต็นท์
fly [VI] ปลิวสะบัด (ธง)
Syn. wave; flutter; flap
Related. โบกสะบัด
fly [VT] ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ
Syn. display; show
fly [N] แมลงวัน
fly [ADJ] ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ)
Syn. clever; keen; ingenious
Related. หลักแหลม, มีไหวพริบ

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.