คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   get on for
   get on one's nerves
   get on with
   get on
   get one's knife into
   get one's shit together
   get one's teeth into
   get onto
   get one's foot in the door

get on
get on [PHRV] สวมใส่
Syn. fit on; put on
Related. สวม, ใส่
get on [PHRV] เติม (ฟืน)
Syn. put on
Related. ติด (ไฟ)
get on [PHRV] ขี่ (ม้า)
Syn. get in; get off
Related. ขึ้น (รถ)
get on [PHRV] มาสาย
Syn. get along; get on
Related. ช้าเกินไป (เวลา)
get on [PHRV] ก้าวหน้า
Syn. bring on
Related. ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า
get on [PHRV] ประสบความสำเร็จ
Syn. get on; make out
get on [PHRV] เป็นมิตรกับ
Syn. get along; get along with
Related. เป็นเพื่อนกับ
get on [PHRV] ดำเนินต่อไป
Syn. carry on
Related. ทำต่อไป
get on [PHRV] เร็วเข้า
Syn. go on
Related. รีบหน่อย
get on [PHRV] ไม่เชื่อหรอก
Syn. come on
Related. ฉันไม่เชื่อ
get on [PHRV] รีบเร่ง
Related. เร่งรีบ, รีบทำ
get on [PHRV] รีบทำ
Related. ทำอย่างรวดเร็ว
get on [PHRV] ขึ้น (รถ)
Syn. gef off; get onto
Related. ขี่ (ม้า)
get on [PHRV] ใส่บน
Syn. get onto
Related. วางบน
get on [PHRV] ทำให้รำคาญมาก
Syn. get off
Related. ไม่พอใจมาก
get on [PHRV] ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ
Syn. be on; get to
get on [PHRV] แข็งแรงขึ้น
Syn. be on
get on [PHRV] เข้าใจและจัดการเก็บ (สิ่งยุ่งยาก)
get on [PHRV] ควบคุมอารมณ์
Syn. take on
get on [PHRV] ได้มา (อย่างยากลำบาก)
Syn. lay on; put on
get on [IDM] ตามจับ
Syn. lay on; put on
Related. จู่โจม (ด้วยการยึดหรือจับ)
get on [IDM] ก้าวร้าว
Syn. get off
Related. ขุ่นเคือง
get on [PHRV] ชนะใจ
Syn. get into
Related. ดึงดูดความสนใจจาก
get on [PHRV] ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
Related. ได้เบาะแส
get on [PHRV] เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)
get on [PHRV] ทำให้รำคาญ
Syn. grate on; jangle on
Related. ทำให้หัวเสีย
get on [PHRV] เป็นศัตรูกับ

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.