คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   get out of line
   get out of
   get out of one's mind

get out of
get out of [PHRV] ออกไปจาก
Syn. be out of
Related. ทำให้ออกไปจาก
get out of [PHRV] เอาออกจาก
Syn. take out
Related. ย้ายออกจาก
get out of [PHRV] ลงจากรถ (พาหนะ)
Syn. alight from; get out
get out of [PHRV] นำออก
Syn. draw out; get out
Related. ยืมออก (หนังสือ), ถอน (เงิน) ออก
get out of [PHRV] คัดลอกจาก
Syn. obtain from
Related. ทำสำเนาจาก
get out of [PHRV] หนีรอดจาก
Syn. push off
Related. หลบหนีจาก
get out of [PHRV] ค้น
Syn. get out; worm out of
Related. ล้วง (ความจริง), ข้อมูลจาก
get out of [PHRV] ได้มาจาก
Syn. get out
Related. ได้รับจาก, ได้จาก
get out of [PHRV] ละทิ้ง
Syn. be in; get into
Related. ยกเลิก, หยุดยุติ
get out of [PHRV] หนี (หน้าที่)
Syn. get off; let off
Related. ปัดความรับผิดชอบ
get out of [PHRV] ละทิ้ง
Syn. be in; get into
Related. ยกเลิก, หยุดยุติ
get out of [PHRV] อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get out of [PHRV] หนี (หน้าที่)
Syn. get off; let off
Related. ปัดความรับผิดชอบ
get out of [PHRV] ได้คำตอบที่น่าพอใจจาก
Related. ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก
get out of [PHRV] อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get out of [PHRV] ได้
Related. ค้นพบความตื่นเต้นจาก
get out of [PHRV] ล้าสมัย
Syn. be up to
Related. ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น
get out of [PHRV] ไม่ชัดเจน
Syn. go out of
Related. มัว
get out of [PHRV] ได้คำตอบที่น่าพอใจจาก
Related. ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก
get out of [PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ
Syn. get into
Related. ซ้ำซาก
get out of [PHRV] ควบคุมไม่ได้
Syn. be out of
get out of [PHRV] ไม่ว่ายลึกเกินไป
Syn. be out of; go outof
get out of [PHRV] ลืมวิธีทำ (บางสิ่ง) ที่เคยทำ
Syn. get into; get of
Related. เคยทำจนเป็นนิสัย
get out of [PHRV] ผิดส่วนผิดรูปร่าง
Syn. be out of
get out of [PHRV] อย่าพูดไร้สาระ
get out of [PHRV] ทำผิด
Syn. be out of
Related. คิดผิด, ประพฤติผิด
get out of [PHRV] พยายามทำสิ่งที่ยากเกินไป
Syn. be out of; go out of
get out of [PHRV] น้อยหรือเกินกว่าความจริง
Syn. be out of
get out of [PHRV] ไม่ชัดเจน
Syn. go out of
Related. มัว
get out of [PHRV] เอื้อมไม่ถึง
Related. เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง
get out of [PHRV] แสร้งทำเป็นสนุกสนาน
Syn. take out of
get out of [PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ
Syn. get into
Related. ซ้ำซาก
get out of [PHRV] มองไม่เห็นอีกต่อไป
get out of [PHRV] ควบคุมไม่ได้
Syn. be out of
get out of [PHRV] ไปให้พ้น
Related. หลีกไปห่างๆ
get out of [PHRV] เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
get out of [PHRV] ย้ายออกไป
Syn. be out of; keep out of
Related. หลีกทางให้
get out of [PHRV] กำจัด (คน)
Related. จัดการ (งาน) ให้เสร็จสิ้นฐ พาออกไป (คน)
get out of [PHRV] อย่าพูดไร้สาระ
get out of [PHRV] ลืม (วิธีทำบางสิ่ง) ที่เคยทำ
Syn. get into
get out of [PHRV] ทำผิด
Syn. be out of
Related. คิดผิด, ประพฤติผิด
get out of [PHRV] น้อยหรือเกินกว่าความจริง
Syn. be out of
get out of [PHRV] เอื้อมไม่ถึง
Related. เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง
get out of [PHRV] แสร้งทำเป็นสนุกสนาน
Syn. take out of
get out of [PHRV] มองไม่เห็นอีกต่อไป
get out of [PHRV] ไปให้พ้น
Related. หลีกไปห่างๆ
get out of [PHRV] เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.