คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   tap dance like mad
   tap house
   tap water
   tap
   tap-dance
   tap-dancing
   tape
   tape recorder
   tape recording
   tapeline
   taper
   tape-record
   tapestry
   tapeworm
   tapioca
   tapir
   tapis
   tappet
   tapping
   taproom
   taproot
   taps
   tap at
   tap down
   tap for
   tap in
   tap off
   tap on
   tap out
   tap with
   taper off

tap
tap [VT] เคาะ
Syn. pat; strike
Related. แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
tap [VI] เคาะ
Syn. pat; strike
Related. แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
tap [VI] เต้นแท็พ
Related. เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ
tap [VT] ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า
tap [VT] แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice)
Related. คัดเลือก
tap [N] การแตะเบาๆ
Syn. pat; strike
Related. การตบเบาๆ, การตีเบาๆ
tap [N] เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ
Related. เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ
tap [N] แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ
tap [N] ก๊อกน้ำ
Related. ก๊อก, หัวก๊อก
tap [N] น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก
tap [N] จุกขวด
Related. เครื่องอุด
tap [N] เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย
tap [N] หัวต่อไฟฟ้า
tap [VT] ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ)
tap [VT] ติดหัวก๊อก
tap [VT] ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก
Related. ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.