คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   warm a toast
   warm the cockles of someones' heart
   warts and all
   war zone
   warhorse
   warm body
   war paint
   ward
   wards
   war
   war baby
   war crime
   war criminal
   war cry
   war dance
   war game
   war god
   war nose
   war whoop
   warble
   warbler
   warded
   warden
   wardenship
   warder
   wardership
   wardress
   wardrobe
   wardrobe dealer
   wardrobe trunk
   wardroom
   wardship
   ware
   warehouse
   warehouseman
   warehouser
   wareroom
   wares
   warfare
   warfarin
   warhead
   warily
   wariness
   warlike
   warlock
   warlord
   warlordism
   warm
   warm-blooded
   warmbloodedness
   warmed-over
   warmer
   warm-hearted
   warm-heartedly
   warm-heartedness
   warming
   warmish
   warmly
   warmness
   warmonger
   warmongering
   warmth
   warm-up
   warn
   warner
   warning
   warp
   warpage
   warpath
   warper
   warplane
   warpwise
   warrant
   warrant of arrest
   warrant officer
   warrantable
   warrantableness
   warrantee
   warranter
   warrantor
   warranty
   warren
   warring
   warrior
   Warsaw
   warship
   wart
   wart hog
   warted
   warthog
   wartime
   warty
   wary
   war against
   war over
   war with
   ward off
   warm over
   warm to
   warm towards
   warm up
   warn about
   warn against
   warn of
   warn off

war
war [N] สงคราม
Syn. battle; combat; fight
Related. สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง
war [N] ระยะเวลาที่ทำสงคราม
Related. ช่วงเวลาระหว่างสงคราม
war [N] ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป
war [VI] ทำสงคราม
Related. ต่อสู้

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.