คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   Well and good
   well off
   well up in
   well-heeled
   well-oiled
   well
   well gone
   well hung
   well up for it
   wellied
   well house
   well-advised
   well-appointed
   wellaway
   well-balanced
   well-being
   well-beloved
   wellborn
   well-bred
   well-defined
   well-disposed
   welldoer
   well-doing
   well-done
   well-dressed
   well-earned
   well-established
   well-favored
   well-favoured
   well-fed
   well-fixed
   well-found
   well-founded
   well-groomed
   well-grounded
   wellhead
   wellhole
   wellhouse
   well-informed
   Wellington
   well-intentioned
   well-judged
   well-knit
   well-known
   well-looking
   well-mannered
   well-meaning
   well-met
   well-nigh
   well-off
   well-paid
   well-read
   well-rounded
   well-spoken
   wellspring
   well-thought-of
   well-timed
   well-to-do
   well-turned
   well-weighed
   well-wired
   well-wisher
   well-worn
   well out
   well up

well
well [SL] อย่างสุดๆ
well [N] บ่อน้ำ
Syn. hollow; pit; shaft
Related. บ่อแร่, บ่อน้ำมัน
well [N] แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well [N] ปล่อง
Related. ช่อง
well [N] ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well [VI] ท่วมท้น
Related. พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well [ADV] ดี
Related. อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well [ADV] อย่างมีทักษะ
Syn. capably; proficiently; skillfully
Related. อย่างชำนาญ
well [ADV] อย่างสุขสบาย
Related. อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well [ADJ] ดี
Related. พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม
well [ADJ] หายดี
Syn. fit; hale; healthy
Related. ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี
well [ADV] อย่างมีสุขภาพดี
well [ADV] อย่างแน่นอน
Related. อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
well [INT] คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.