คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   work like a horse
   work one's fingers to the bone
   work out all right
   work
   work camp
   work force
   work of art
   workability
   workable
   workableness
   workably
   workaday
   workaholic
   workaholism
   workbag
   workbasket
   workbench
   workboat
   workbook
   workbox
   workday
   worker
   workfare
   workfarm
   workfellow
   workfolk
   workforce
   workhorse
   workhouse
   working
   working class
   working-class
   workingman
   workingmen
   workingwoman
   workload
   workman
   workmanlike
   workmanship
   workout
   workpeople
   workpiece
   workplace
   workroom
   workshop
   work-shy
   worktable
   workup
   workweek
   workwoman
   work against
   work among
   work as
   work at
   work away
   work by
   work down
   work for
   work in with
   work in
   work into
   work it
   work loose
   work nights
   work off
   work off on
   work on
   work out
   work out as
   work out to
   work over
   work round
   work round to
   work through
   work to
   work together
   work towards
   work under
   work up
   work up into
   work up to
   work upon
   work with
   work wonders

work
work [N] งาน
Syn. career; job; occupation
Related. การงาน
work [N] ที่ทำงาน
work [N] เวลางาน
work [N] ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน
Syn. effort; energy; exertion
work [N] ชิ้นงาน
Related. ผลงาน
work [VI] ทำงาน
Related. ปฏิบัติงาน
work [VI] ใช้การได้
Syn. function; operate
Related. ทำงานได้
work [VT] ทำให้ใช้การได้
Related. ทำให้ทำงานได้
work [VI] เป็นผลสำเร็จ
Related. ประสบผลสำเร็จ
work [VT] ทำให้เป็นรูปร่าง
Related. ปั้นรูป
work [VI] ออกกำลัง
Related. ออกแรง
work [VT] ออกกำลัง
Related. ออกแรง
work [ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.